Petiční výbor

Za Petiční výbor autorka petice pověřená komunikací s úřady a veřejností
PhDr. Kateřina JACQUES, Sněmovní 7, 118 00 Praha 1.

Jiřina BORKOVCOVÁ, předsedkyně SOPMSH
Thunovská 10, 118 00 Praha 1

Petr BURGR, místopředseda SOPMSH
Újezd 39, Praha 1

Ing. Arch. Bořek ŠÍPEK, výtvarník a architekt
Sněmovní 7, 118 00 Praha 1

Martin KOTAS, kavárník Mlýnská kavárna
Ostrovní 6, 110 00 Praha 1, park Kampa

Jakub BACHTÍT, Klub za starou Prahu
Vrchlického 854, 464 01 Frýdlant

Jan ŠVANKMAJER, režisér a výtvarník
Černínská 5, 118 00 Praha 1

JUDr. Vlastimír DAVID, SOPMSH
Nerudova 6, 118 00, Praha 1

Ing. Tomáš NOVOTNÝ,
předseda Spolku výtvarných umělců Mánes
Rybná 11, 110 00 Praha 1

Jan Václav ČEP, SOPMSH
Legerova 18, 128 00 Praha 2