Petiční archy

Prázdné petiční archy si můžete vytisknout sami doma
nebo vyzvednout ve formátu A3 na sběrných místech.

Aby byli petiční archy právně platné musí být vytištěny oboustranně.

Archy jsme navrhli i jako plakáty.
Pověste dva vedle sebe, aby byla zachovaná čitelnost celé petice
a po naplnění archů je otočte a prohoďte.
Děkujeme.

Vyplněné archy můžete posílat na adresu:
SOPMSH, Malostranské náměstí 27, 118 00 Praha 1
Pokud si přejete být uvedeni jako sběrné místo, kontaktujte nás.